بازاریابی دیجیتال

D i g i t a l   M a r k e t i n g

بازاریابی محتوا دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی دیجیتال این امکان را فراهم می کند تا بتوان به طور ملموس و با بررسی نرخ رشد با مخاطبان تعامل برقرار نمود؛ به همین دلیل می توان به طور دقیق از نیازهای مشتریان بالقوه مطلع شده و خدمات و محصولات را به گونه ای ارائه کرد که نیازهای آنان را به خوبی برطرف کند و مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل کرد.
از طرفی دیگر بازاریابی دیجیتال، امکان برقراری ارتباط با طیف گسترده ای از مخاطبان است در دیجیتال مارکتینگ، به واسطه استفاده از اینترنت، بستر ارتباطی وسیعی وجود دارد وهیچ محدودیتی برای تعداد مخاطبان نیست.
گام به گام به جلو حرکت می کنیم تا مطلوب ترین و اثربخش ترین نتایج را از اطلاعات شما استخراج کنیم. بزرگترین نقطه قوت ماهورتیم اندازه گیری تمام زوایا پروژه برای دستیابی به اهداف تعیین شده است. در نتیجه این روند، هیچگاه شاهد نقطه ای مبهم در کمپین های تبلیغاتی ما نخواهید بود. به شما اطمینان می دهیم که این اعتماد ارزشش را خواهد داشت.

بازاریابی محتوا

ایجاد و انتشار انواع مختلف محتوا
سازماندهی و مدیریت انواع محتوا
نظم و خلاقیت در بازاریابی محتوا
برانگیختن اقدام‌های سودآور مشتری

بازاریابی شبکه های اجتماعی

افزایش ترافیک یا ورودی وب سایت
جذب مخاطب در کمترین زمان
بیشترین سرعت جذب مخاطب
ایجاد روابطی پایدار با مشتریان
تبلیغ در رسانه های تاثیر گذار

کمپین های تبلیغاتی

مشخص کردن هدف کمپین
برنامه ریزی دقیق استراژی
تعیین مخاطب هدف بازاریابی
ارسال پیام تبلیغات به مخاطب
تعریف معیار عددی برای سنجش
تهیه رسانه برای انتشار کمپین