بازاریابی

8 تکنیک مهم مشتری مداری چیست؟

در شرایط امروز اغلب کسب و کارها پیرامون مشتری مداری ، رویکرد خود را بیشتر به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی بسط داده و جذب مشتریان جدید را در اولویت…

تفاوت بازاریابی دیجیتال و بازاریابی سنتی در چیست ؟

در شرایطی که کسب و کارهای ایرانی امروزه به اهمیت دیجیتال مارکتینگ پی برده و نسبت به بازاریابی آنلاین بسیار مشتاق و پر شور هستند، ماهورتیم توصیه می کند از آنجا که قسمتی از مشتریان شما از رسانه های سنتی استفاده می کنند، تفاوت بازاریابی سنتی و بازاریابی آنلاین را درک کرده و کانالهای بازاریابی سنتی که در حال حاضر استفاده می کنید را از دست ندهید.