برندینگ

لوگو چیست و چه کاربردی دارد؟ انواع لوگو..

لوگو یک نشان گرافیکی است که می تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتارو یا ترکیبی از این موارد طراحی شود. لوگو به کمک شرکت های تجاری، سازمان ها یا افراد…

برند

آگاهی از برند چیست؟

آگاهی از برند احتمال این است که یک مخاطب چقدر درباره یک برند، محصول یا خدمات اطلاعات و داده دارد. در واقع آگاهی از برند میزان به یادآوری  یا به…

“برندینگ و ثبت آن در ذهن مخاطب”

همان گونه که اشاره شد برندینگ به شیوه های مختلفی در ذهن مخاطبان ثبت و می تواند با آن ها ارتباط بر قرار کند، اما هدف از این بر قراری…

” برندینگ و صرفه جویی در زمان “

هر گاه صحبت از انسان معاصر می شود ناگزیر بحث “زمان”  و برندینگ و صرفه جویی در زمان نیز مطرح می شود. آیا تا به روندِ زندگی خود نگاهی موشکافانه…