دیجیتال مارکتینگ

موشن گرافیک

موشن گرافیک چیست ؟ فرآیند ساخت موشن گرافیک

موشن گرافيك يا گرافيك حركتي با استفاده از تكنولوژي ويدئو يا انيميشن و با ايجاد توهم حركت يا تغيير در ظاهر المان هاي بصري تشکیل مي شود. منظور از موشن…